0343 - 53 24 05

COPD

Ik heb recent een nascholing gevolgd over COPD. Dat is een chronische obstructie van je luchtwegen, waardoor de uitademing belemmerd wordt. Wereldwijd hebben 210 miljoen mensen deze aandoening, die zich uit in kortademigheid, hoesten en veel slijm opgeven en die je het meest ziet bij mensen van 50+. Astma komt vaker voor bij jongeren, en dat heeft met een inademings moeilijkheid te maken. COPD is een chronische aandoening die door zijn verstoring van luchtopname meerdere klachten kan geven als verminderde doorbloeding, minder spieropbouw, somberheid en vaak ook angsten. Men legt gelukkig in de allopatische geneeskunde het accent van behandelen niet alleen nog maar op medicijnen. Maar men heeft nu ook ontdekt dat het belangrijk is om de leefomstandigheden rondom de patiënt in kaart te brengen om dan met een gedegen plan de benauwdheid aan te pakken. een management plan of longrevalidatieplan. Een opzet van verschillende behandelaars om de patient te helpen zijn leefstijl te veranderen en beter te ademen. Jammer genoeg wordt in de reguliere aanpak niet echt gezocht naar de oorzaak van de COPD. Men behandeld de gevolgen, en dat is het. Ook weet men daar echt waarom je nu angstig werd, of somber, of waarom je spieren steeds dunner werden. Mijns inziens hebben COPD klachten wel een oorzaak. Een longontsteking, meestal een virus kan de oorzaak zijn,  voortdurend roken geeft slijmvlies irritaties en kan een obstructie zijn, overgevoeligheid geeft ook slijmvliesreactie, gecombineerd met een virus kan dat leiden tot een longontsteking die verder zich kan ontwikkelen naar een bacteriele ontsteking.  Een andere oorzaak kan zijn een beperking in je borstkas spieren, een kneuzing van een rib, maar ook een darmstoornis kunnen het begin zijn van een ademhalingsziekte.Ademhaling is een automatisch proces. je haalt 20 x per minuut de hele dag door adem. De lucht wordt verwarmd door je bijholtes, de neusamandel registreert/ controleert de ingeademde lucht en deze gaat via je keel en je bronchi naar je longblaasjes. Hier vindt uitwisseling plaats naar het bloed, opname via hemoglobine, en de verarmde lucht wordt weer uitgeblazen. Er zijn dus genoeg plekken waar het mis kan gaan.Bij sommige mensen is de ademautomaat van slag. Ze hebben het vaak niet door maar ze ademen te weinig en dat geeft een snelle benauwdheid. En daarom zijn ze in de ochtend al opgebrand. Na een tijdje goed doorademen merken ze verbetering. Laat je deze mensen even snel zich lichamelijk inspannen, dan zie je dat ze weer kortademig worden. Medicijnen werken hier niet echt, meestal geeft dat eerder een verslechtering.  Wat wel werkt is intervaltraining en specifieke medicatie die de hersencellen resetten. Ik zet daar fytotherapie bij in.Tand- en kiesprocessen hebben invloed op je bijholtes, op de buis van eustachius en op je keelamandelen. Bijholte-aandoeningen verminderen de doorstroming van lucht, vernauwing van je bronchi beperken ook de lucht verplaatsing. Bij kleine kinderen zie je bij zulke klachten een snelle help/reactie van de hersenen. Er is te weinig lucht en dus vernauwen die de ademhalingsspieren, de bronchi. Om er meer lucht in te krijgen. Gaat dit te lang door dan hoor je ze duidelijk ademen. En wordt er vaak aan astma gedacht. Zit er zwelling in de longblaasjes, door een allergie of een ziekte, dan begrijp je dat er helemaal paniek in je lijf speelt. Je krijgt immers te weinig zuurstof in je bloed. Je bronchi worden vernauwd en je ademfrequentie wordt verhoogd.En dan voel je je angstig. Bij elke te langdurende beperking van je ademhaling en de opname van zuurstof in je lichaam kan je een chronische aandoening opbouwen en dus een COPD. Wat wij doen in onze praktijk is altijd zoeken naar de oorzaken die hebben geleid tot je aandoening. Soms bestaat die al heel erg lang, en niet altijd kunnen alle gevolgen ervan herstellen. Maar vaak weet ik met middelen en adviezen de kwaliteit van ademen, van leven,  heel erg te verbeteren. Ik geef geen middelen die andere klachten veroorzaken. Ik probeer de hersenademhaling te resetten, ik stimuleer ook vaak het wandelen. En ik zoek uiteraard ook naar die stoffen die je het beste in het begin kan vermijden. Onze praktijk probeert zo je snel te helpen. Jarenlange benauwdheid kan binnen enkele maanden opgelost worden en vaak gebruik je dan een minimum aan medicatie.

Heb jij een klacht waar je niet vanaf komt? Dokter de Jong helpt je graag!