0343 - 53 24 05

Een doel in je leven beschermt je hart en je leven!

Op het laatste congres van de American Heart Association EPI/Lifestyle 2015 Scientific Sessions in Baltimore werden de resultaten van een interessante review gepresenteerd.Het gevoel een doel te hebben in het leven, dat het leven waard is om  geleefd te worden, helpt je niet alleen s’ochtends makkelijker je bed uit, het is ook gelinkt aan gezondheid en langer leven: een afname van de overlijdenskans (alle oorzaken) met 23 %, 19 % minder kans op een hartaanval of een beroerte, of nood aan een hartoperatie.
De analyse werd gemaakt op basis van 10 relevante studies met data van ruim 137.000 mensen, om de impact te analyseren hiervan op de overlijdenscijfers en cardiovasculaire ziekten. Dit werd vroeger al gelinkt aan negatieve psychosociale (angst, depressie) factoren, zowel als positieve (optimisme, sociale ondersteuning). Nu blijkt dat ook een doel in het leven van groot belang is.

 De meta-analyse toonde ook omgekeerd duidelijk aan dat mensen met een laag gevoel van purpose een hoger risico lopen op cardiovasculaire problemen en overlijden.

 Dus: als je niet echt een doel in je leven hebt, dan is het hoog tijd om er een te zoeken en te ontwikkelen als je gezondheid en je leven je lief is! Daarbij maakt het weinig uit wat het doel is – kleinkinderen, een project, een ‘hoger doel’ – als je er maar helemaal voor gaat .

Doel bij ouderen? De Vitality 90+ studie

Dat dit ook nog geldt op hoge leeftijd blijkt duidelijk uit de resultaten van de Vitality 90+ studie. Hierin werd bij 90-plussers nagegaan wat zij belangrijk vonden in hun leven, in relatie tot overlevingsduur. Meestal worden daarbij items als ‘ziektevrij zijn’ vermeld, maar dit bleek niet de belangrijkste factor. Goede gezondheid is wel belangrijk, maar meer in de zin van ‘pijnvrij zijn’, eerder dan ‘ziektevrij’ en een ‘goede dood’. Maar vooral ook: autonomie en onafhankelijkheid (zo lang mogelijk leven in het eigen huis) én: het gevoel een doel te hebben in het leven.

 De geïnterviewde 90-plussers werden vervolgens gedurende 4 en 7 jaar opgevolgd. Inderdaad bleek er een grote correlatie tussen de aanwezigheid van deze factoren en overlevingsduur te bestaan. Ook ‘succes’ in fysische, sociale en psychologisch opzicht was gerelateerd aan langer leven.

Volgens de onderzoekers hebben deze factoren dus een voorspellende waarde voor de levensduur van ouderen, maar anderzijds geven ze ook een hint hoe de levenskwaliteit van ouderen bevorderd kan worden.

Heb jij een klacht waar je niet vanaf komt? Dokter de Jong helpt je graag!