0343 - 53 24 05

Hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk is een van de belangrijkste ziekten bij mensen. Een belangrijke aandoening omdat vaak de oorzaak ervan niet te achterhalen valt.

 

Bloeddruk, het verschil tussen onder- en bovendruk, is nodig voor de uitwisseling van allerlei bestanddelen uit het bloed naar de lichaamscellen toe. De verhoging van druk komt in veel gevallen door vernauwingen in bloedvaten, verstoppingen in bloedvaten, resten van ontstekingsprocessen zoals bijvoorbeeld verteringsproblemen in de vetstofwisseling, ophoping van cholesterol waardoor sneller klonten in de bloedbaan ontstaan, beschadigingen in allerlei bloedbanen na een ongeluk of na een operatie.

 

Bloeddruk wordt dan ook onderscheiden in verhoogde bovendruk en verhoogde onderdruk en soms zijn ze beiden verhoogd.

De bovendruk stijgt als de doorgankelijkheid belemmerd wordt. (Dit kan suikerziekte of arteriosclerose geven.) De onderdruk stijgt als er een verhoogde druk om de vaten aanwezig is. Ziekten die wij daarvan kennen zijn schildklierstoornissen, spataderen en kwaadaardige gezwellen.

 

Veel van dit soort processen komen slechts langzaam naar voren. Maar sommige vinden vrij plotseling plaats, bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap. Dit is dan bedreigend voor de baby zowel als voor de zwangere. Onderzoek naar het verloop van de bloeddruk is daarom van belang, want een zwangerschapsvergiftiging is een levensbedreigende aandoening.

 

Je ziet in zo’n geval dus hoe snel een bloeddrukstijging kan ontstaan. Maar meestal gaat het veel geleidelijker. Een lichte vernauwing hier, stuwing daar, iets meer vochtopeenhoping in een bepaalde periode. Het bloeddrukcentrum in het hoofd probeert te sturen en in te grijpen. Immers, overal in het lichaam zullen bloedbestanddelen afgeleverd moeten worden. Gaat dit niet goed dan zal een lokale verzuring bloedvat-vernauwende reacties gaan geven, waardoor de bloeddruk vanzelf zal gaan stijgen.

De werkkracht van het hart, de conditie van de bloedvaten, de staat van de miltfunctie, de werkzaamheid van de nieren en natuurlijk de interactie tussen deze systemen, alsmede de reacties van het bloeddruksysteem in de hersenen spelen allemaal een rol in dit proces.

De conditie van het hart is dus erg belangrijk. De voeding daarvoor gaat via de longen en als deze zuurstofvoorziening stagneert zal het hart niet langzamer maar juist sneller gaan werken, maar krijgt hier echter niet de benodigde lucht voor. Een goede longfunctie is dan ook erg belangrijk bij het voorkomen van bloeddrukproblemen.

 

Daar ook de longen beïnvloed worden door diverse factoren is verstandig om minstens twee keer per jaar een kuur longreiniging te volgen. Hiervoor neem je gedurende 2 weken 3-4 x daags 25 druppels van Mix Longreiniging, en tevens 3-4 keer per dag 1 tablet van het schüsslerzout Calcium Phosphoricum.

Door deze grondige reiniging zal de conditie van de longen weer op een normaal niveau komen waardoor de behoefte en opname aan lucht weer optimaal in evenwicht is.

 

Een ander groot obstakel bij het voorkomen van hoge bloeddruk is de verontreiniging van het vaatstelsel door bijvoorbeeld verkeerde voeding, verkeerde vertering of teveel nicotinegebruik. Het veranderen van verkeerde leefgewoontes is dan een eerste vereiste. Het innemen van Balanced B&C gecombineerd met EnergieMix Bloedcirculatie kan hierbij een hulpmiddel zijn.

 

Maar bedenk steeds dat het voorkomen van welke aandoening dan ook belangrijker is dan achteraf het probleem trachten te veranderen. Hersenen zijn namelijk soms niet in staat te veranderen wat ingezet wordt. Hoge bloeddruk door een vernauwd bloedvat zal bijvoorbeeld vaak niet veranderen als dat bloedvat alsnog verwijd wordt!

 

Om aandoeningen te voorkomen zijn er allerlei leefregels waar je je aan kunt houden. Dat is echter niet altijd mogelijk en dan zijn er weer medicamenten nodig ter correctie.

 

Om de afweer te ondersteunen kun je Mix Weerbaar gebruiken, gecombineerd met het schüsslerzout Natrium Muriaticum. Dit helpt het lichaam een goede afweer op te bouwen zodat het beter bestand is tegen guur en koud weer, plotselinge temperatuurs-veranderingen enzovoorts. Mix Weerbaar ontkrampt het zenuwstelsel en darmsysteem, bevordert de werking van de nieren, verbetert de Bloedcirculatie en versnelt de afweerreactie.

Heb jij een klacht waar je niet vanaf komt? Dokter de Jong helpt je graag!