0343 - 53 24 05

Leerproblemen

Moeite hebben met lezen en schrijven, geen concentratie hebben, informatie moeilijk kunnen opslaan, dyslexie (moeite hebben om woorden te verwerken), dyscalculie (moeite hebben om cijfers te verwerken), dyspraxie (fysieke onhandigheid), ADHD (aandachtsproblemen), en aandoeningen in het autistische spectrum geven allen leerproblemen. De oorzaak van veel van deze aandoeningen is nog onbekend, maar gedragsproblemen, psychische en lichamelijke problemen, maar ook een handicap als een gezichts- of gehoorstoornis kunnen hierbij een rol spelen. Drie tot vijf % van de kinderen onder de 16 lijdt aan ADHD en 3,6% aan dyslexie.

Voor de behandeling van ADHD grijpt men tegenwoordig snel naar een middel als Ritalin, om de gedragsproblemen te onderdrukken. De bijwerking hiervan op het darmstelsel, de effecten op de lever, de rusteloosheid, depressie en afhankelijkheid door het middel neemt men voor lief.

Een mogelijke oorzaak achter ADHD en ook autisme is een biochemisch verstoord proces. Een verstoorde reactie van de darmen op tarwe en zuivel na de BMR-vaccinatie lijkt een rol te spelen bij autisme. Maar ook teveel antibiotica en een genetische predispositie zijn hierbij van belang.

In onze praktijk zien we als grondslag voor bijna al deze aandoeningen een fysiek onvermogen om de longen te activeren. Dus het onbewuste ademhalen gaat niet vanzelf. Je hersenen geven normaliter een signaal af waardoor de longen functioneren. Maar in dit geval is het signaal te klein en daarom adem je onbewust te weinig. Is het signaal al te klein in de baarmoeder dan bestaat de mogelijk om na de geboorte een autisme-stoornis te ontwikkelen.

Deze verstoring in de hersenen kan echter ook ontstaan tijdens een traumatische bevalling waarbij de baby teveel ‘stress’ ervaart. Bij elke infectie, darminfectie, longinfectie waarbij de ademexursie in het gedrang komt zal het kind zo een beeld kunnen ontwikkelen.

Komt zo’n infectie voor het vierde levensjaar voor, dan zie je vaak ADHD ontstaan. Is dit tussen de derde en het zevende levensjaar dan bestaat de kans op dyslexie. ADHD en dyslexie zie je trouwens ook vaak samen.

Meestal is er bij dit klachtenbeeld ook een voedselintolerantie betrokken. Na het eten van suikers zijn deze kinderen opgefokt. De sturing van specifieke hormonen – insuline, groeihormoon, adrenaline, thyroxine gaat niet echt stapsgewijs, dit door de onrust die er in de hersenen is ontstaan. Hierdoor kan een vaatvernauwing ontstaan in de hersenen met als gevolg een soort adrenaline overprikkeling, waardoor het kind hoog en oppervlakkig gaat ademhalen. Het gevolg is een groot gevoel van onrust, opgejaagdheid, de hersenen hebben te kort de tijd om een prikkel vast te houden. Het lerend vermogen staat dan onder druk.

Een goed Decoder/VRT onderzoek, medicatie die de oorzaak kunnen herstellen, (vaak gebruiken we dan Triticum, Energiemix Pentastar, Energiemix Urogen en Flexmix 5), en gestructureerde begeleiding bij het leren en lezen helpen het kind dan verder.

Heb jij een klacht waar je niet vanaf komt? Dokter de Jong helpt je graag!