0343 - 53 24 05

Liever geen bisfosfonaten

Geneesmiddelen als Boniva, Fosamax, Reclast en Actonel zijn inmiddels internationale bestsellers, vooral onder vrouwen na de menopauze, de groep die het meest te lijden heeft van osteoporose. Deze bisfosfonaten bevatten een stof die, zo wordt geclaimd, botopbouwende stoffen nabootst die van nature in het lichaam voorkomen. Maar het enige wat ze doen is de botafbraak remmen en de osteoclasten van hun werk afhouden.

Bij patiënten die bisfosfonaten gebruiken is de botaanmaak met 95 procent gedaald. Die bisfosfonaten komen in het botweefsel terecht, waar ze zich door de jaren heen ophopen. Het zou zomaar kunnen dat dit jarenlange medicijngebruik de botten brozer maakt of ons vermogen aantast om schade te herstellen. Want vrouwen die vijf jaar lang alendroninezuur hebben gebruikt, lopen net zo vaak botbreuken op als vrouwen die met het middel zijn gestopt.

Dat beginnen artsen nu ook te ontdekken. Onderzoek wijst uit dat bisfosfonaten de kans vergroten op ‚atypische’ fracturen -zoals breuken in het dijbeen. Vrouwen die minstens vijf jaar lang regelmatig bisfosfonaten hadden gebruikt, kregen dit soort breuken 2,7 keer zo vaak als vrouwen die deze middelen soms of korter dan 100 dagen hadden gebruikt.

Uit een ander onderzoek blijkt dat bisfosfonaten ‚vermoeidheidsfracturen’ (haarscheurtjes in het bot) veroorzaken.  Volgens Susan Ott denken veel mensen dat bisfosfonaten bottenbouwers zijn, maar onderzoek wijst uit dat het juist botverharders zijn. Ook zijn er nog allerlei bijwerkingen als boezemfibrilleren (ongecontrolerde samentrekkingen van de hartboezem), verhoogde bloeddru, bot-en gewrichtspijn en bloedarmoede. En die maken je allemaal weer gevoeliger voor …osteoporose.

bron: JAMA 2011, 305:783-9
N.Engl J Med., 2011, 364:1728-37
J Natl Cancer Inst 2007; 99;1016-24
Medische Dossier 07-214

Heb jij een klacht waar je niet vanaf komt? Dokter de Jong helpt je graag!