0343 - 53 24 05

Posttraumatische dystrofie

P.D. is een aandoening die soms ontstaat na een gebroken been dat al dan niet gezet is, of waar gips of drukverband om is gedaan. Elke breuk, kneuzing of ontwrichting van weefsel geeft schade. Het gebied zwelt op door schade aan het bot, het botvlies, de spieren, het bindweefsel, de bloed- of lymfevaten of de zenuwen.

Een drukverband helpt de uitzetting te beperken. Maar als het verband te strak zit kan er later alsnog een nabloeding ontstaan, waardoor op deze plek weefsel kan afsterven. Ook anti-stollingsmedicijnen kunnen de oorzaak van het afsterven zijn. Door de lokale druk op weefsel sterft er ander weefsel af: een spierdeel, of erger nog, een zenuwdeel. De rest van het been of van de voet kan dan door functieverlies minder makkelijk gebruikt worden.

Het steeds blijven trainen, maar dan wel zo langzaam mogelijk, geeft de meeste kans op succes. Trainen dus,

En daarnaast alles wat bevorderend werkt voor de doorbloeding, zoals lokale acupunctuur, warmte en het gebruik van warmtezalven. Het zal nooit weer helemaal herstellen en in tijden van overbelasting zal deze plek extra opspelen, maar je kunt er, na een gestage opbouw, vaak wel weer alles mee doen zonder pijn.

Hulpmiddelen die ingezet kunnen worden voor de doorbloeding zijn bijvoorbeeld Mix Bloedcirculatie, Kalium Sufuricu of Kalium Muriaticum.

Heb jij een klacht waar je niet vanaf komt? Dokter de Jong helpt je graag!