0343 - 53 24 05

Vaccinaties

 

Er komen steeds meer vragen en meningen over vaccineren. Voorkomt het nu ziekte, is het vaccin veilig, wat zijn de gevaren?
Vaccineren is het inspuiten van een verzwakte ziektekiem om het lichaam antistoffen tegen die ziekte aan te laten maken. Het idee van vaccineren komt uit de homeopathie, het gelijke met het gelijke behandelen. Echter, waar het oorspronkelijk gebruikelijk was om de woorden ‘vaccineren’ en ‘immuniseren’ door elkaar te gebruiken, werkt de overheid nu met de term ‘beschermen’. Een onduidelijke term, terwijl de bedoeling was dat door te vaccineren je antilichamen ontwikkelt zodat je de ziekte niet (meer) zou krijgen. Een argwanende houding tegenover vaccinaties wordt in de samenleving steeds breder gedragen. Dit tot ergernis van de gevestigde orde, die kritiek op vaccineren al gauw wegzet als onverantwoord, alternatief en vaag.

Ik heb ook twijfels bij het geven van bepaalde vaccinaties. Jayne Donegan,Britse arts, deed onderzoek naar de oorsprong van vaccinaties. Zij ontdekte dat hygiëne maatregelen, de aanleg van waterleiding, een goede afvoer, en algemene gezondheidsadviezen na 1920 al een verbetering van de algehele gezondheid heeft gebracht. Vaccineren heeft niet veel toegevoegd. Vaccineren zou misschien zelfs een vergrote kans op chronische ziekten hebben veroorzaakt omdat je lichaamsafweer, de hoge koorts reactie, steeds wordt onderdrukt.

 

Wat belangrijk is om te bedenken of je de tijd kunt maken je kind ziek te laten zijn als het mazelen, bof of rodehond krijgt. Door je kind de ziekte te laten doormaken geef je het de kans dat zijn of haar lichaam gaat beschikken over de juiste anti-lichamen. Ook moet elk kind van tijd tot tijd een infectieziekte krijgen om een volgende stap te zetten in zijn ontwikkeling, zegt Donegan. En het is belangrijk om te weten hoe je daarmee moet omgaan. Ikzelf denk dat inenten tegen heftige ziekten als polio, difterie en tetanus het overdenken waard is. Maar begin niet te vroeg. Een vaccinatie is erg belastend voor het lichaam, en daarom zou je op z’n vroegst kunnen enten vanaf dat je baby ca. 6 maanden oud is. Want inenten is een paardenmiddel, en het lichaam van je kind is nog volop in ontwikkeling en erg kwetsbaar.

 

Wat blijft is dat er heel wat ziekten zijn waarvoor geen vaccin bestaat, en die ernstige gevolgen kunnen hebben voor je kind. Je zult gewoon goed voor je kind moeten zorgen.

Wat tips, samen met die van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, www.nvkp.nl en The Optimist.

 

* Verdiep je in het onderwerp voordat je eerste baby is geboren.
* Overweeg later te beginnen met vaccinaties, zeker wanneer je kind borstvoeding krijgt en niet

geregeld naar de dagopvang gaat. Als je later begint, zullen bovendien een aantal vaccins komen te

vervallen.
* Zeg de afspraak om te vaccineren af wanneer je kind ziek of niet lekker is.
* Geef je kind extra vitamine C, ala vanaf twee weken voor de afspraak bij het consultatiebureau. Of

geef je kind Mix Weerbaar, de week voor de afspraak.
* Haal niet meerdere prikken tegelijk, maar slechts een.
* Haal nooit het griepvaccin, ongedacht de leeftijd.
* Lees vooraf de bijsluiter, zodat je weet van de bijwerkingen en de ingrediëntenlijst
* Geef bij thuiskomst, nadat je kind de vaccinatie heeft gehad, nooit een paracetamol. Houd je kind

24 uur goed in de gaten. Na een week of twee reageert het immuunsysteem nogmaals, dus wees

ook alert vanaf tien tot twintig dagen na de vaccinatie.
* Als je wilt afwijken van het standaardschema in het Rijksvaccinatieprogramma, dan kun je losse

vaccins en combivaccins via de huisarts verkrijgen bij de apotheek of International Pharmacy.
* Leer vroege symptomen van ziekte herkennen en weet wat je moet doen.

Stimuleer de opbouw van het natuurlijke afweersysteem, bijvoorbeeld door gezonde voeding,

voldoende slaap en het voorkomen van stress.

Heb jij een klacht waar je niet vanaf komt? Dokter de Jong helpt je graag!