0343 - 53 24 05

Virusinfecties

Door de toenemende stroom alarmerende berichten over aandoeningen als Sars en andere long-infecties onstaat veel onrust. Wat is een virusinfectie nu eigenlijk?

Een virus-infectie wordt veroorzaakt door een virus-eiwit. Een zeer klein deeltje wat lijkt op ons eigen DNA-eiwit. Dit virus-eiwit kan niet uit zichzelf blijven bestaan, het heeft een gastheer nodig waarin het zich kan vermeerderen. Zo heb je virusdeeltjes die zich alleen vermengen bij een dier en andere vermengen zich uitsluitend bij mensen. Soms echter zijn er mengingen mogelijk waardoor er een infectie van dier op mens kan plaatsvinden.

Het virus dringt een cel binnen, vermeerdert zich in die cel en de tijd dat het nodig heeft voor die vermeerdering en het daarna naar buiten komt is de incubatietijd. Daarna heb je de besmettingsmogelijkheid. Er zijn verschillende soorten virussen. Bij de een is anti-stof voldoende om de groei te remmen. Bij een andere soort is het niet voldoende omdat als de anti-stof gevormd is, de besmetting al heeft plaatsgevonden. Je loopt achter je eigen besmetting aan.
De omgeving ongevoelig maken voor het virus, vaccineren-enten, interferon gebruiken, zorgen dat in een specifiek gebied voor bepaalde duur geen besmetting kan plaatsvinden. Dat zijn zo de meeste gebruikte technieken. Bij dieren hebben we de laatste jaren al heftige virusinfecties waar kunnen nemen en de moeilijkheden om die infecties te beperken. Als het om mensen gaat zijn deze kwesties nog ingewikkelder.

Virusdeeltjes maken ons ziek door allerlei processen.

  • Onbekendheid van het virusdeeltje. Het lichaam herkent het virusdeeltje niet en gaat antistof produceren, dat kost tijd. Als het toevallig een longgevoelig virusdeel is kan het de functie van het longweefsel verstoren. Je raakt benauwd. Het lichaam reageert hier weer op met een bronchie-vernauwing, wat weer kortademigheid geeft en zo krijg je minder lucht.
  • De heftigheid van het virusdeel. Hoe goed reageert je eigen afweer apparaat, hoe zijn je algemene condities. Meestal zie je dat virussen extra hard toeslaan bij jongere en oudere mensen.
  • De wijze van verspreiding. Via de lucht, lichamelijk contact, speeksel. Dus als mensen dicht op elkaar zitten is de verspreiding van een virus zeer groot.

Hoe een virusdeeltje ontstaat is nog onbekend. Wel is duidelijk dat het steeds veranderd, een mutatie ondergaat. Dit gebeurt meestal onder invloed van zonlicht, bestralingen, en (natuurlijke) radio-activiteit. Het verplaatsen van virusdeeltjes is per soort afhankelijk, maar wervelingen in de atmosfeer (drukverschillen) spelen hierin ook een rol.

Voor het voorkomen van een virus adviseren we het gebruik van Mix Weerbaar, gecombineerd met het sch├╝sslerzout Magnesium Phosphoricum. Als je reeds een infectie hebt gebruik dan Flexmix 7 en Silicea.

Heb jij een klacht waar je niet vanaf komt? Dokter de Jong helpt je graag!