0343 - 53 24 05

Alzheimer

Een vorm van dementie, die eerder op kan treden dan de gewone ouderdomsdementie, is Alzheimer. Eigenlijk zou deze vorm vroegdementie genoemd kunnen worden.

Alzheimer komt meer voor in gebieden waar meer aluminium in het eten en het drinkwater aanwezig is. (bron MD 2007).

Alle aandoeningen van het zenuwstelsel die met degeneratieaftakeling gepaard gaan hebben in veel gevallen te maken met stapeling van metaaldelen als lood, kwik, arseen, aluminium. Door de toegenomen stoffen in allerlei producten zoals bijvoorbeeld verf, is dit soms zelfs een beroepsziekte. Bij mensen met Alzheimer is er in de hersenen en ontstekingsreactie aanwezig, samen met een opeenhoping van metaal. Door de metaalproducten ontstaat een ontstekingsreactie in de kleine bloedvaatjes rondom zenuwgeleidingsbanen. Het signaal kan niet verder en en er kan van alles ontstaan.

Preventieve voorzorgsmaatregelen in dit geval kunnen zijn het saneren vanje gebit door de tandarts. Gebruik geen amalgaamvullingen maar composiet. Als je amalgaam-vullingen in je mond hebt en er moet een kroon geplaatst worden, laat dan eerst het amalgaam vervangen.

Selenium en Vitamine C hebben een metaalbindend effect. Combineer dit bv met Pentastar ter voorkoming van reacties in de hersenen. Doe dit laatste zeker als je niet over wilt gaan tot saneren. Spreek ook met de tandarts af dat hij bij elk bezoek maximaal een of twee gebitsdelen omzet in composiet.

Heb jij een klacht waar je niet vanaf komt? Dokter de Jong helpt je graag!