0343 - 53 24 05

De kracht van de geest

De kracht van de geest 

Uit een onderzoek waarin 1739 volwassenen gedurende tien jaar werden gevolgd bleek dat een positief humeur goed is voor het hart. Het is een krachtig afweermiddel tegen chronische hartaandoening of een hartaanval. Onze geest heeft een directe invloed op het genezingsproces in het lichaam en kan ook worden aangewend voor vermindering van pijn.

Visualisatie, ontspanningstechniek of geleide verbeelding bleek bij dertig patiënten na 3 maanden de pijn bij hun reumatische aandoening enorm te verbeteren, waardoor de deelnemers hun pijnmedicatie konden verlagen. Een zelfinzichtprogramma waarbij je leert je gevoelens te erkennen, had een positief effect in een groep van 24 fybromyalgiepatiënten. Ze rapporteerden verbetering van hun pijn, gevoeligheid en lichamelijk functioneren die tot zeker zes weken daarna nog aanhield. In de controlegroep meldde niemand dat effect.

Een andere psychologische techniek, ‘mindfulnessmeditatie’, hielp bij patiënten met darmklachten. Na tien weken bleek bij de groep die aan zo’n meditatieprogramma deelnamen een symptoomverbetering van gemiddeld 41%. Bij bijna de helft was zes maanden na de proefperiode nog steeds verbetering in de symptomen aanwijsbaar. Mindfulnessmeditatie heeft al na enkele dagen een sterk pijnbestrijdende werking.

Heb jij een klacht waar je niet vanaf komt? Dokter de Jong helpt je graag!