0343 - 53 24 05

Depressie

Wat is eigenlijk een depressie, wat kunnen de voorboden zijn en hoe kun je er vanaf komen?
In de volksmond wordt iemand die somber is al snel depressief genoemd, gezien vanuit de geneeskunde ben je dat nog niet als je alleen somber bent. Een depressie wordt in de geneeskunde beschreven als een continue, negatieve stemming. Onze stemming heeft veel te maken met het levensgeluk wat je ervaart. Dit wordt gevormd door je lichamelijke functioneren, je zelfwaardering en zelfaanvaarding.

Het niet goed functioneren van je lichaam kan leiden tot een depressie. Een negatief zelfbeeld, maar ook het meemaken van een zeer heftige gebeurtenis kan je een depressie bezorgen. Ook een allergie of een tekort aan voedingsstoffen kunnen de aanleiding zijn tot een depressie.

Een depressie is een zwart gat. Het slorpt al je energie op. De behandeling ervan is niet eenvoudig.

Reguliere antidepressiva

In de reguliere geneeskunde bestaat de behandeling bij een depressie meestal uit medicijnen die het stemmingsniveau kunnen beïnvloeden, maar vaak gaat dat maar voor korte tijd goed. Daarnaast hebben deze middelen behalve het positieve effect ook een duidelijk negatieve bijwerking, je wordt er afhankelijk van.

In MD jaargang 8/10 staat beschreven dat het gebruik van Prozac, Zoloft en Seroxat ongeveer twintig jaar geleden een sterke vlucht heeft genomen, als wondermiddel tegen depressie. De middelen verhogen het serotoninegehalte in de hersenen. Toch werd al snel geklaagd over de bijwerkingen zoals misselijkheid, slecht seksueel functioneren, slapeloosheid en inwendige bloedingen. Ook leidde het gebruik van deze middelen soms tot gewelddadig en irrationeel gedrag, of zelfs zelfdoding.

Onlangs werd een onderzoek gehouden waarbij alle statistische gegevens over de afgelopen 15 tot 20 jaar met betrekking tot het gebruik van antidepressiva bij elkaar werden gelegd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de nieuwe ‘wondermiddelen’ nooit beter hebben gewerkt dan de geneesmiddelen die zij moesten vervangen. Ook kwam naar voren dat deze middelen beter niet aan kinderen voorgeschreven kunnen worden.

Alternatieve behandeling

Vaak zijn mensen met een depressie zich wel bewust van hun situatie maar komen op een of andere manier gewoon niet uit de put. Ze kunnen de uitgang niet meer vinden. Het feit dat je tijdens een depressie de angst kunt voelen dat dit misschien nooit meer ophoudt, maakt het niet makkelijker. De mogelijkheden die wij in onze praktijk gebruiken voor het aanpakken van een depressie zijn gebaseerd op het begrijpen hoe de depressie is opgebouwd.
Is deze depressie ontstaan door een psychologisch trauma, heeft het met je zelfbeeld te maken, komt het door steeds terugkerende problemen, of komt het doordat je de energie mist om de volgende stap te zetten?

Energietekort

Vooral dat laatste zien wij als het grootste struikelblok voor mensen met een depressie. Het versterken van je basisenergie met supplementen, vitamines en fytotherapie, vaak ook gericht op de behandeling van chronische ontstekingen is dan onze eerste stap. Ook het fysiek activeren, wandelen, fitness, ademhalingsoefeningen en je conditie verbeteren is belangrijk in deze fase.

De opbouw van een depressie is vaak het gevolg van een diepe fysieke vermoeidheid die op zijn beurt weer lichamelijke functies uit gaat putten.

Voordat je goed gaat onderzoeken hoe dit proces is opgebouwd moet je het eerst tot staan brengen. Vervolgens richt je je op wat er nu eigenlijk aan de depressie ten grondslag ligt. Door het in deze volgorde aanpakken van de klacht voorkom je vroege terugval.

Het grootste probleem bij depressies is vaak niet de depressie zelf, maar het gebruik van allerlei antidepressiva. Het afbouwen en stoppen van deze middelen is, naast het behandelen van de depressie, iets wat onder streng toezicht van arts of ziekenhuis gedaan moet worden. De verschijnselen die namelijk op kunnen treden bij het afbouwen zijn vrij ernstig. Doe dit dus alleen met instemming van en begeleiding van je arts.

Na een gedegen onderzoek in onze praktijk om uit te zoeken wat er nu echt aan de hand is en waar de depressie vandaan komt, kunnen we een behandeling inzetten.

 

Heb jij een klacht waar je niet vanaf komt? Dokter de Jong helpt je graag!