0343 - 53 24 05

Oorsuizen-2

Oorsuizen • 2

Een geluid horen wat er niet is. Het lawaai snijdt door je heen als piepend gefluit of gierende sirenes. Het bonkt in je hoofd als geraas van een aanstormende trein of een pulserende dreun.

Het oor produceert dit zelf. Kleine gehoordraadjes plakken aan elkaar en geven een signaal af. Deze aandoening kan ingrijpende
gevolgen hebben voor iemands leven.

De oorzaken kunnen we zoeken in bijvoorbeeld de gevolgen van een virusinfectie, een schedel-basisfractuur , een hersen-schudding, nekproblematiek, maar meestal ontstaat dit door de elektrische onrust in het gebit.

Amalgaam is een elektrisch instabiele verbinding die stroom produceert. Spiertjes trekken daarop samen en vernauwen de doorgang van de zenuw van het gehoor en het evenwichtsorgaan. Behandelingsmogelijkheden zijn te vinden na het vaststellen van de precieze oorzaak: hoe is iemands basisstructuur, zijn er gebitsvullingen, zijn er neurologische oorzaken, staan de wervels goed, enzovoort.

Selenium innemen als bindmiddel voor zware metalen is zinvol, naast het gebruik van Zink. Energiemix Pentastar of Flexmix 7 gebruiken we om onrust in de mond te beinvloeden, en vaak is een renovatie van je amalgaamvullingen de volgende stap.
Heb je naast amalgaam ook gouden inlays of een kroon met goud in je mond dan versrekt dit het hiervoor beschreven proces en het versterkt ook de kans op oorsuizen. Laat een overzichtsfoto van het gebit maken (OPG) om te zien of er tandwortels zijn die gevuld zijn met amalgaam.

Er zijn ook medicijnen die het oorsuizen kunnen veroorzaken;

– Pijnstillers zoals aspirine
– Chemotherapeutische medicatie
– Antibiotica zoals aminoglycosiden
– Antimalariamiddelen zoals chloroquine
– Lisduretica, zoals furosemide

En dan is er in een klein Weens onderzoek een verband gelegd tussen mobiele telefoongebruik en oorsuizen. De onderzoekers concludeerden dat zij die reeds lange tijd (vier jaar of langer) een mobiele telefoon gebruikten, significant vaker oorsuizen hadden. En met name aan de kant waar zij de telefoon hielden.

Er is een plausibele verklaring voor de mogelijke link tussen mobiele telefoons en oorsuizen. Het slakkenhuis en de binnenste gehoorgang absoberen namelijk beide een aanzienlijke hoeveelheid energie van de microgolven die de mobiele telefoon uitzendt. De onderzoekers stellen als mogelijke verklaring dat de elektromagnetische straling leidt tot ‘verstoring van de calciumbalans in de akoestische zenuwgeleiding evenals activering van de enzym stikstofmonoxidesynthetase’, en dat kan een rol spelen bij het ontstaan van oorsuizen.

Heb jij een klacht waar je niet vanaf komt? Dokter de Jong helpt je graag!