0343 - 53 24 05

Parkinson en Pesticiden

Parkinson is een degeneratieve hersenziekte die het meest bij mensen op leeftijd voorkomt. Een kortgeleden uitgekomen onderzoek uit Amerika laat zien dat waar veel bestrijdingsmiddelen gebruikt zijn, het ontstaan van Parkinson verdrievoudigd is. Daarom vond men deze aandoening meer bij de boerenbevolking. Verschillende studies wijzen uit dat het gebruik in huis en tuin even riskant zou zijn. Het risico om in zulke gevallen Parkinson (PD) te ontwikkelen is zo’n 60 procent. Wel hing dit percentage samen met de frequentie en duur van de duur van de blootstelling. Het dragen van beschermende kleding bleek geen invloed op deze uitkomst te hebben. De uitkomsten van deze onderzoeken ondersteunen eerdere studies die een verband legden tussen pesticiden voor thuis-gebruik en Parkinson.

 

Naast pesticiden speelt nog een groot aantal stoffen die onze omgeving vervuilen een rol bij PD. Zo blijkt zelfs een laag PCB gehalte, zoals als bij de meeste mensen in het algemeen in het lichaam aanwezig is, al in staat te zijn om de normale dopaminefunctie in de hersenen te verstoren. Dit kan uiteindelijk tot Parkinson leiden.

Daarnaast zijn ook zware metalen als lood en mangaan, aluminium, koper en ijzer verdacht. Het gevaar bestaat dat zware metalen net als pesticiden permanente neurotoxische effecten hebben die de kans op de ziekte vergroten. In onze Praktijk zijn wij ook van mening dat de neurotoxiciteit op bovengenoemde metaalzouten kan leiden tot meer degeneratieve zenuwziekten als Multiple Sclerose, ALS en dus ook Parkinson.

 

Maatregelen om de ziekte te voorkomen:

  • Vermijd pesticiden, gebruik natuurlijke bestrijdingsmiddelen of niet-giftige alternatieven.
  • Eet niet te vaak vet vlees of vette vis, omdat deze een belangrijke bron zijn van zware metalen en PCB’s.
  • Neem voldoende lichaamsbeweging, het verkleint namelijk het risico op PD.
  • Blijf op gewicht, mensen met een hoge BMI (body Mass Index) lopen een groter risico.
  • Drink thee, want dat kan bij mens en dier een reeks neurologische afwijkingen verkleinen, waaronder PD  en Alzheimer.
  • Eet niet teveel zuivel, want dat verdubbelt met name bij mannen het risico op PD.
  • Neem supplementen, aangezien deze het lichaam bescherming lijken te bieden, met name vitamine E en B6 en het co-enzym Q10.
  • Ook een belangrijke factor bij het voorkomen van Parkinson alsmede de ziekte van Alzheimer is positief denken (wees geneigd tot gelukkige gedachten), contact houden met anderen en energiek en betrokken in het leven blijven staan
Bron MD 11/10

Heb jij een klacht waar je niet vanaf komt? Dokter de Jong helpt je graag!