0343 - 53 24 05

Schildklierklachten

Schildklierklachten •

De schildklier produceert stoffen die direct aan het bloed of andere organen binnen het lichaamalt worden afgegeven. Hij ligt aan de voorzijde van de hals en speelt een belangrijke rol bij het functioneren van het lichaam en de stofwisseling. Bij opzwelling kan de luchtpijp reageren en benauwdheid veroorzaken.
De schildklier kan een te weinig (hypothyreoïdie) of te teveel (hyperthyreoïdie) aan hormonen produceren. Vroeger was jodiumgebrek meestal de oorzaak van een schildklieraandoening. Maar ook een rol kunnen spelen de aandoeningen waarbij een tekort aan zuurstof ontstaat zoals bij emfyseem, chronische bronchitis, astma en roken.

Eveneens kunnen moeheidssyndromen, bepaalde medicijnen (overdosering paracetamol, lithiumgebruik en hartritmebeïnvloedende medicijnen), bij hormoonwisselingen zoals tijdens de zwangerschap en de overgang klachten van de schildkliier tot gevolg hebben. Het gebruik van speed, cocaïne en marihuana geven ook een kans op afwijkingen aan de schildklierbalans.

Verstoringen van de schildklier kunnen ook ontstaan door vullingen en kronen in de mond waardoor goud/amalgaam interacties ontstaan. de grote hoeveelheid aan metaalionen wordt geabsorbeerd door de schildklier en bijschildklier,

waardoor hun werking verstoord kan raken.
Het bewijs neemt toe dat zowel hypo-als hyperthyreoïdie vaker veroorzaakt worden door omgevingsfactoren en voedsel, waaronder juist de consumptie van een teveel aan jodiumhoudend zout.

In het algemeen kun je zeggen dat schildklierstoornissen ontstaan doordat er een verlies van energie is.
De ontregeling van de schildklier wordt vaak als permanent beschouwd. Patiënten krijgen medicijnen voor de rest van hun leven om het gehalte aan schildklierhormonen
op peil te houden. In een aantal zeldzame gevallen kan dat inderdaad nodig zijn.
Maar schildklieraandoeningen fluctueren. Door zorgvuldige metingen kun je meestal achterhalen wat de oorzaak is van de verstoorde balans.

Mogelijke oplossingen zijn vervolgens te vinden in het gebruik van Selenium in het geval van metaalionen, Zink bij een tekort aan dit mineraal, Kelp bij klachten vanwege jodiumtekort.
Vaak ligt de oorzaak van de verstoring in een grote vermoeidheid door een te hoog gehalte aan adrenaline, of door uitputting, of een te hoge ademhaling waardoor tekorten ontstaan en de ondersteuning van de hypofyse door het lichaam te kort schiet. Door de echte onderliggende oorzaak aan te pakken kun je de schildklierbalans in veel gevallen weer herstellen.

 

Heb jij een klacht waar je niet vanaf komt? Dokter de Jong helpt je graag!