0343 - 53 24 05

•Ziekte van Parkinson, verklein het risico

Parkinson is een progressieve neurologische aandoening. Het bemoeilijkt de cordinatie van de beweging, en in eerste instantie geeft dit meer bewegingsonrust en bewegingsdwang. Over de oorzaak van deze aandoening is niet alles bekend. Maar er zijn aanwijzingen dat zware metalenvergiftiging een risico kan vormen. Denk hierbij aan medicamenten die metalen bevatten, loodverf en metaalbelastingen in de mond door tandartsmateriaal.

Metaalbelasting door amalgaamvullingen komt vaak voor. De vrijgekomen metaalzouten geven een reactie in het zenuwstelsel.

Er zijn een aantal voorzorgsmaatregelen die je kunt nemen. Laat je gebit saneren, vervang amalgaamvullingen door witte vullingen. Wortelpuntontstekingen werden vroeger opgevuld met amalgaam. Vraag hiernaar bij je tandarts en laat indien nodig vervangen bij de kaakchirurg. Let op bij de combinatie gouden kroon en goud/porcelein kronen en amalgaamvullingen. De stroomprocessen door de kronen en amalgaamvullingen geven een voortdurende elektrische reactie en ionisatie waardoor je lichaam onrust ervaart en een chemische overbelasting aangeeft.

Beperk verder de blootstelling aan pesticiden., want ook bestrijdingsmiddelen in de landbouw en in en om het huis worden in verband gebracht met Parkinson.

PCB’s zijn kunstmatig nagemaakt organische stoffen die in vet vlees en vette vis zitten. Zij kunnen bij geringe blootstelling al de normale dopaminefunctie in de hersenen verstoren en uiteindelijk tot deze ziekte leiden. Let ook op met zware metalen in lippenstift.

Wat kun je doen om het risico op Parkinson te verkleinen?
Bijvoorbeeld met voeding. Een appel per dag kan bescherming bieden. Voedingsmiddelen met antioxidanten zijn wellicht ook beschermend. Denk aan spinazie, broccoli, boerenkool, amandelen, zonnebloempitten, wortelen en mango’s. Zorg ook voor voldoende vitamine B6.

Ook een hoger gehalte aan de ‘zonvitamine’ D in het bloed geeft een significant lager risico op Parkinson. Daarentegen kunnen melk en melkproducten het risico op de ziekte van Parkinson verhogen als iemand er veel van gebruikt. Het kan wel zo zijn dat niet zozeer de zuivelproducten op zichzelf de ziekte veroorzaken, maar vervuiling van de zuivel met toxische stoffen als pesticiden. Dit kan ook gebeuren bij gebruik van veel fruit of fruitsap.

Naast deze bevindingen zijn er onderzoeksresultaten die aangaven dat de ziekte van Parkinson misschien minder met genen en veroudering te maken heeft dan we denken, en meer met omgevingsfactoren – zoals wat we eten en de gifstoffen waar we regelmatig aan bloot staan. Gebruik daarom zoveel mogelijk biologische voeding en biologische huidproducten.

 

Heb jij een klacht waar je niet vanaf komt? Dokter de Jong helpt je graag!