0343 - 53 24 05

Leefstijlgeneeskunde

Leefstijlgeneeskunde, wat is dat?

Leefstijlgeneeskunde is een geneeswijze die erop gericht is om op een natuurlijke wijze het zelfgenezend vermogen van het lichaam te ondersteunen, de gezondheid te behouden of te bevorderen.Zij richt zich dus op zowel behandeling als op preventie van ziekte.

Leefstijlgeneeskunde, waarom?

Eindelijk is de reguliere geneeskunde er achter dat de gerichtheid op het ziek-zijn, en niet op het voorkomen van ziekten en zelfs op het bevorderen van gezondheid een dure aangelegenheid is. Want wat gebeurd er nu vaak: er worden medicijnen voorgeschreven om een klacht of ziekte te onderdrukken. Die medicijnen blijf je vaak je hele leven gebruiken. En veel allopathische medicijnen kennen behoorlijk serieuze bijwerkingen. Medicijngebuikers blijken vaker te lijden aan depressie, hart- en vaatziekten, vormen van kanker, nierziektes en alzheimer/dementie. Je blijft schipperen tussen de klachten door je ziekte, en de bijwerkingen die je ervaart door het gebruik van de medicatie.

Maar terug naar het ervaren van gezondheid, of naar een levensstijl die je gezondheid ondersteunt, is een heel ander doel. Onderzoek heeft bewezen dat leefstijlgeneeskunde naast een preventief ook een genezend effect heeft. Er wordt echter veel te weinig medisch onderzoek gedaan naar leefstijlgeneeskunde.

Gerichtheid op medicijnen

Klinisch/therapeutisch medisch onderzoek is in Nederland vrijwel geheel gedelegeerd aan de markt. De uitkomsten van dit soort onderzoeken vormt de basis voor het medische protocol wat weer de basis vormt voor het assortiment aan behandelingen die de dokter aan zijn patiënt mag bieden.

Dit soort onderzoeken vormt ook een belangrijke bron voor de opleiding geneeskunde. De private partijen moeten geld verdienen met exploiteerbare vormen van genezing. Zo werkt de markt nu eenmaal. Meestal is dat in vorm van een patenteerbare molecuul die dan medicijn of geneesmiddel wordt genoemd. In het protocol zitten dan ook vooral dit soort medicijnen en de studie geneeskunde wordt zelf vaak ‘medicijnen’ genoemd.

Het huidige primair farmaceutische systeem werkte prima toen de grootste ziektelast het gevolg was van infectieziekten: tbc, kinkhoest, SOA’s. En nog steeds is het superieur in de acute geneeskunde en oncologie.In onze moderne tijd lijdt echter meer dan 50 procent van de patiënten aan ‘leefstijlziekten’ die primair of mede het gevolg zijn van bewegingsarmoede, chronisch overgewicht, slechte voeding, drank/drugs, slaapgebrek en chronische stress.

Leefstijlgeneeskunde verdient een plek in het protocol als ‘interventie eerste keus’, voordat eventueel medicatie wordt ingezet.

Er zijn voldoende serieuze indicaties en studies dat leefstijl in belangrijke mate kan bijdragen aan klachtenreductie of zelfs remissie bij een breed spectrum van (dure) aandoeningen: bijvoorbeeld bij darmziekten, hart-en vaatziekten of astma. Dat runningtherapie ook kan helpen bij angststoornissen, dat specifieke diëten kunnen helpen bij de ziekte van Crohn, en dat buikvetreductie kan leiden tot aanzienlijke verbetering van astma. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen fastfood en depressie, voor de relatie tussen zingeving, beweging en dementie, voor de relatie tussen chronische ontstekingen (reuma, eczeem, psoriasis) en meditatie en voor het potentieel van probiotica bij de ziekte van Parkinson en enkele psychiatrische stoornissen.

Ervaren wat Leefstijlgeneeskunde voor jou kan doen?

In het holistische denken past het bewust omgaan met je leefstijl, en daar gezonde keuzes in te maken. Leefstijlgeneeskunde kan ook uitstekend ondersteunen bij verschillende levensfasen in de vorm van zwangerschapswens, zwangerschap, opgroeiend kind, menopauze en gezond ouder worden.

In de week van 30 april-4 mei 2018 kun je meedoen met de Leefstijlgeneeskunde-Challenge die ik dan organiseer. Schrijf je hier in, en ik stuur je 5 dagen lang elke dag een mail. Gedurende die dagen bespreek ik 5 verschillende onderwerpen die een grote invloed hebben op jouw welbevinden:

Voeding, Stress, Bewegen, Medicijnen en Voedingssupplementen en Zingeving.

Ik geef je tips en zet je aan het denken. Want je hebt zelf een grote invloed op het bereiken en behouden van je gezondheid. Elke dag weer.

bron; TNO

Heb jij een klacht waar je niet vanaf komt? Dokter de Jong helpt je graag!